Για να αξιολογήσετε κάποιο εστιατόριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε παραγγείλει από το συγκεκριμένο εστιατόριo. Για κάθε μία παραγγελία μπορεί να γίνει μόνο μία αξιολόγηση. Με αυτό τον τρόπο ελέγχουμε και διασφαλίζουμε την εγκυρότητα και αξιοπιστία των αξιολογήσεων. Τα εστιατόρια αποδέχονται ότι στo πλαίσιo των συναλλακτικών ηθών δε θα εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα αξιολόγησης που παρέχει η Ιστοσελίδα με την ανάρτηση θετικών ή αρνητικών σχολίων μέσω τρίτων (οικογένεια, φίλοι, προσωπικό). Υβριστικά σχόλια, σχόλια κατά της δημοσίας αιδούς καθώς και σχόλια τα οποία άπτονται του αστικού και ποινικού δικαίου ή Κανονισμών Δημοσίων Αρχών, δε θα αναρτώνται. Σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα του Delivery Plus δε φέρει καμία ευθύνη για αυτή την απόφαση.

Επισημαίνεται ότι το Delivery Plus δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων και σε καμία περίπτωση τα σχόλια δεν αντανακλούν τη θέση τoυ Delivery Plus για τα εστιατόρια, είτε η αξιολόγηση είναι θετική, είτε αρνητική.

Επίσης, το Delivery Plus δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανεπαρκή ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα εστιατόρια τα οποία συνεργάζονται με το Delivery Plus.

Το Delivery Plus εγγυάται την προστασία προσωπικών δεδομένων όπως αυτή καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.